Produktywność Akademicka

Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi uczelni codziennie mierzą się z olbrzymią liczbą zadań i obowiązków. Do tego dochodzi konkurencja na rynku pracy i w świecie nauki co wymaga od nas coraz większego zaangażowania. Żeby sprostać wymaganiom na wielu polach mamy do wyboru dwie możliwości – albo pracować 20 godzin na dobę albo pracować wydajniej, i w krótszym czasie zrobić więcej. To właśnie ten drugi sposób wiązany jest dzisiaj z ludźmi sukcesu, a praca nad własną produktywnością dla wielu staje się pasją życia i furtką do sukcesu zawodowego. Obowiązki związane z uczelnią, studiami, pisaniem publikacji naukowych czy prac dyplomowych są działalnością, w której produktywność ma ogromne znaczenie. Kilka przemyślanych rozwiązań, programów komputerowych i aplikacji mobilnych jest w stanie znacznie skrócić nasz czas pracy nad danym projektem i dać poczucie pełnej kontroli sytuacji.

Wykład „Produktywność akademicka” omawia najważniejsze założenia organizacji pracy, czasu i sposobów ich kontroli. Największy nacisk położony będzie na główne narzędzie niezbędne na dzisiejszym uniwersytecie – komputer. Omówione w tym aspekcie zostaną poszczególne etapy pracy, w tym m.in. pisanie publikacji i prac dyplomowych, przygotowanie dobrej prezentacji multimedialnej, rysowanie map myśli, szkicowanie planów, automatyzacja pracy i obróbka graficzna. Wykładowca podzieli się swoimi sposobami pracy i poda przykłady oprogramowania, które pozwalają na zwiększenie własnej produktywności. Uczestnicy kursu oprócz poznania wspomnianych treści nabędą umiejętności analizy i oceny wydajności własnego stylu pracy, zaplanowania w nim kluczowych zmian oraz wyszukiwania i wdrażania odpowiedniego oprogramowania podnoszącego produktywność zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Kurs ogólnouczelniany Produktywność Akademicka dedykowany jest studentom wszystkich stopni, trybów i kierunków. Dla studentów stacjonarnych prowadzony jest w systemie hybrydowym (część wykładów w sali, część poprzez platformę e-learningową – podział dokonywany jest wg preferencji uczestników danej edycji). Dla studentów niestacjonarnych kurs prowadzony jest w całości poprzez platformę e-learnigową.

Wymagane umiejętności: obsługa komputera, smartphone’a i tabletu.
Wymagane kursy: 
brak.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy lub osobisty.