Kontakt

Pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Konsultacje dla studentów odbywają się w:
Zakładzie Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka
ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków
pok. 21.
Proszę o wcześniejsze umówienie się poprzez e-mail.

E-mail: lukasz.binkowski(at)up.krakow.pl

Profil w serwisie ResearchGate.
Profil w serwisie Mendeley.