O mnie

Zajmuję się ekologią, a przede wszystkim ekotoksykologią i biomonitoringiem. Ekotoksykologia jest wyjątkowo interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, która łączy w sobie przede wszystkim ekologię, toksykologię, chemię i fizjologię. Dlatego tak trudno zaklasyfikować ekotoksykologów do ściśle określonej specjalności. Moje szczególne zainteresowania w obrębie tej dziedziny dotyczą ekologii i fizjologii. Uzyskane przeze mnie doświadczenie w tym zakresie sięga badań prowadzonych na kręgowcach (głównie ptakach), jak i bezkręgowcach (szczególnie mięczakach). Interesuje mnie wpływ szeroko pojętych ksenobiotyków na organizmy tych zwierząt oraz sprawne monitorowanie ich poziomu w środowisku. Z tego drugiego powodu stale uczę się nowych technik analizy instrumentalnej, które znajdują zastosowanie w biomonitoringu (m.in. AAS, spektrofotometria UV-VIS i chromatografia gazowa GC). W kręgu moich zainteresowań znajdują się także pozostałe działy biologii, w tym przede wszystkim zoologia, ewolucjonizm i ekologia łowiecka. Wszystkie wspomniane zagadnienia staram się łączyć w pracy naukowej i popularyzatorskiej. Obok wielu artykułów popularnonaukowych staram się także promować naukę w terenie – jestem pomysłodawcą i projektantem kilku ścieżek przyrodniczych i współautorem ich przewodników.

Jestem otwarty na propozycję współpracy. Wszystkich chętnych do niej, zarówno na polu naukowym jak i popularyzatorskim, proszę o kontakt.